Thuissleutels

  • permanente woonplek
  • thuis
  • bestaanszekerheid

Woonplekken realiseren in bestaand vastgoed

Dakloosheid los je op met een woning. Daarvoor zijn woningen nodig. Die kun je bouwen, maar er is ook veel bestaand vastgoed dat geschikt gemaakt kan worden voor bewoning. Bijvoorbeeld leegstand vastgoed, delen van kantoorgebouwen of een zolder van een buurthuis. Door een coalitie te vormen van maatschappelijk betrokken ondernemers, maatschappelijke initiatieven en woningbouworganisaties kun je relatief goedkoop veel woonplekken realiseren. Dat start met de ambitie: het realiseren van woonplekken waar mensen mogen blijven wonen.

Goed voorbeeld
Bedrijf en Samenleving heeft in Haarlem al zeventien woonplekken voor dak- en thuisloze jongeren gerealiseerd door vier panden woonklaar te maken. Als gemeente is een dergelijk project ook zelf gemakkelijk op te zetten in samenwerking met lokale ondernemers.

Unique selling points

  • Bestaanszekerheid voorop: pas met een eigen woonplek kan iemand aan zijn toekomst werken

  • Het woonklaar maken van een pand kan met hulp van donateurs, ondernemers of met overheidsfinanciering

  • Geen nieuw vastgoed nodig, slechts ombouwen van bestaande (woon)ruimte

Aan de slag

Volg het stappenplan voor het realiseren van permanente woonplekken.

Zie ook sleuteloplossing Van kantoor naar woning

Andere sleutel

Deel deze sleutel: