Thuissleutels

  • financiële bestaanszekerheid
  • toekomstperspectief

Afschaffen jongerennorm bijstand

Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar geldt een lagere bijstandsnorm, of je nou thuis woont of op jezelf. Van ouders wordt verwacht dat zij de jongere ondersteunen, maar ouders zijn hiertoe niet altijd in staat of zijn niet in beeld. De jongerennorm schiet dan ook tekort, zo constateert ook de Nationale Ombudsman. Veel gemeenten leveren maatwerk door de jongerennorm aan te vullen vanuit de bijzondere bijstand, maar dit is extra administratief gedoe. Waarom zouden we de jongerennorm niet categoraal afschaffen en hen een volwaardige uitkering geven - met name (dreigend) dak- en thuisloze jongeren?

Goed voorbeeld

De gemeente Enschede past sinds juli 2021 nieuwe beleidsregels toe bij 18- tot 21-jarigen met een bijstandsuitkering. De jongerennorm wordt voor deze groep aangevuld tot de reguliere norm of tot het netto minimumjeugdloon (exclusief vakantietoeslag). Door deze aanvulling van €559,- per maand is het tekort van de zelfstandig wonende 18-jarige met een bijstandsuitkering aanzienlijk teruggebracht. Maar zelfs dan komt de jongere nog €172,- per maand tekort!

Unique selling points

  • De versoepeling van de Participatiewet gaat waarschijnlijk nog een tijd duren, terwijl versoepelingen nu bijdragen aan het verminderen van dakloosheid

  • Minder bureaucratische rompslomp

Aan de slag

Hoog zelf ook de jongerennorm op zoals de gemeente Enschede. Steun de lobby om deze wijziging in de Participatiewet doorgevoerd te krijgen van o.a. de VNG en Divosa.

Kijk voor een sleuteloplossing die nu al verder gaat bij: Het Bouwdepot

Andere sleutel

Deel deze sleutel: