Thuissleutels

  • permanente woonplek
  • thuis
  • bestaanszekerheid

Housing First

Housing First biedt dakloze mensen een huis. Zo krijgt iemand direct en zonder voorwaarden een zelfstandig permanent huurcontract op eigen naam. De rust en zekerheid van een eigen huis biedt ruimte om aan de toekomst te werken. Housing First-begeleiding wordt uitgevoerd door een zorgorganisatie, een of meer woningcorporaties verhuren de woningen. De gemeente voorziet waar nodig in (financiële) bestaanszekerheid.

Het Housing First-model is ontwikkeld in Amerika voor dakloze mensen met meervoudige problematiek. In Canada is het Housing First-model gericht op jongeren ontwikkeld. In Finland is Housing First ontwikkeld tot een systeemaanpak gericht op alle (dreigend) dak- en thuisloze mensen. Zowel voor de model- als de systeemaanpak zijn 'huisvesting is een mensenrecht' en 'passende zorg en ondersteuning' de basis.

Goed voorbeeld

Er zijn ongeveer vijftig 'Housing First-praktijken' in Nederland (modelaanpak). In zeven steden wordt Housing First voor jongeren ingezet. Steeds meer steden kiezen hiernaast voor een Housing First-systeemaanpak ('Wonen Eerst'). Hierbij wordt Housing First ingezet voor een bredere groep. Goede voorbeelden hiervan zijn: Den Bosch en 'Eerst een Thuis' in Utrecht.

Unique selling points

  • Wereldwijd meest onderzochte en beproefde aanpak voor duurzaam beëindigen dakloosheid

  • Housing First is bewezen effectief en deelnemers beoordelen het gemiddeld met een 8,7

  • Mensen in een Housing First-traject krijgen ambulante begeleiding, dit wordt gefinancierd door de gemeente, zorgverzekeraar en/of Dienst Justitiële Inrichtingen

Aan de slag
Gebruik het raamwerk voor Housing First Jongeren. School jezelf via de workshops en trainingen van de Housing First Academie.

Zie ook sleuteloplossing Weg met de opvang!

Andere sleutel

Deel deze sleutel: