Thuissleutels

  • permanente woonplek

Boerenwoonerven

Vanaf juli 2023 zijn verschillende uitkoopregelingen van kracht voor boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten. Hiermee kunnen 'piekbelasters' hun bedrijf verkopen aan de overheid. Bij één van de uitkoopregelingen (de lvb-plusregeling) is het de bedoeling dat boeren binnen 28 maanden na het tekenen van de uitkoopovereenkomst hun opstallen laten slopen. Tenzij er een andere bestemming voor de gebouwen is. De provincie bepaalt wat er met de grond gebeurt. De gemeente gaat over het bestemmingsplan en aanpassingen daarvan. De gemeente kan het erf herbestemmen, waarbij nieuwe woningen op het erf mogen worden gebouwd (ook wel ‘rood voor rood’ of ‘ruimte voor ruimte’ genoemd). Dit biedt een grote kans voor woningontwikkeling: in het algemeen en voor specifieke doelgroepen, zoals (dreigend) dak- en thuisloze mensen.

Goed voorbeeld
Erfdelen is een particulier initiatief dat potentiële bewoners van boerenerven koppelt aan elkaar en aan vrijkomende boerenerven. Het merendeel van de piekbelastende bedrijven staat in Gelderland (1803 bedrijven). Als een kwart hiervan zich vrijwillig laat uitkopen komen in Gelderland mogelijk zo’n 450 terreinen deels beschikbaar om woningen op te ontwikkelen. De gemeenten en provincies kunnen vooruitlopend op deze gebeurtenissen vast plannen maken om prefabwoningen te ontwikkelen. Zij kunnen hierbij eventueel optrekken met initiatieven als Erfdelen.

Unique selling points

  • Prefabwoningen zijn snel te ontwikkelen en plaatsen

  • De gemeente en provincie hebben zelf invloed op gebiedsontwikkeling en kunnen vooruit lopen op het vrijkomen van boerenerven.

Aan de slag

Lees hier meer over het initiatief Erfdelen en Buitendelen. Lees hier meer over de aanpak in gemeente Deventer.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: