Thuissleutels

  • financiële bestaanszekerheid
  • preventie

Zoektermijn Participatiewet afschaffen

Vanuit de Participatiewet moeten jongeren eerst vier weken zelf zoeken naar werk, voordat hun aanvraag voor een bijstandsuitkering in behandeling wordt genomen. Hoe kun je als gemeente afwijken van deze eis om te voorkomen dat kwetsbare jongeren onnodig in de schulden komen of buiten beeld raken? Hoe maken jongeren direct aanspraak op een bijstandsuitkering wanneer ze die aanvragen?

Goed voorbeeld
Gemeente Utrecht en Arnhem passen de zoektermijn niet meer toe. De uitvoerende teams van de gemeente Utrecht geven aan dat het afschaffen van de zoektermijn een positief effect heeft op jongeren. Het zorgt voor voorkomen van (grotere) schulden bij jongeren, het verlaagt de stress bij jongeren en zorgt voor een duidelijker proces voor het aanvragen van bijstand.

Unique selling points

  • Jongeren worden niet achtergesteld t.o.v. volwassenen en worden direct geholpen wanneer ze in de financiële nood zitten

  • Het eerder toekennen van een bijstandsuitkering voorkomt veel maatschappelijk leed en veel hogere maatschappelijke kosten

Aan de slag

Lees hier de evaluatie van gemeente Utrecht.

Zie ook sleuteloplossing Makkelijk in/uit de bijstand

Andere sleutel

Deel deze sleutel: