Thuissleutels

  • preventie
  • toekomstperspectief
  • bestaanszekerheid

Het Bouwdepot rendeert

Investeren in (thuisloze) jongvolwassenen in een precaire leefsituatie, dat werkt! Het Bouwdepot is een aanpak waarbij thuisloze jongeren een jaar lang een maandelijkse schenking van € 1.150,- ontvangen, om zelf te bouwen aan hun toekomst. Volgens zowel de jongeren, als gemeenten en professionals is er binnen het huidige systeem geen passend aanbod voor deze groep jongvolwassenen met een problematische leefsituatie. Met name de 18- tot 21-jarigen vallen door de mazen van de wet en kunnen zelden uit hun crisissituatie komen. Een jaar lang geeft het Bouwdepot, in de vorm van een stabiel maandelijks inkomen, deze jongeren wat ze nodig hebben: (financiële) rust en de mogelijkheid om zelf aan persoonlijke doelen te werken. De doelen voor het Bouwdepot-jaar zijn verschillend: in therapie gaan, opleiding (weer) oppakken, werkervaring opdoen, ontspannen en leuke dingen doen, rijbewijs halen, schulden afbetalen of sparen. Jongeren komen zelf weer achter het stuur en krijgen de regie over hun leven terug.

Kijk hier de animaties van Bouwdepot deelnemers Ali en Aiden

Goed voorbeeld
Samen met gemeenten (Amersfoort, Eindhoven, Rijnstreek en Groningen), begeleidende organisaties en de deelnemers leren we samen over de Bouwdepots in de dagelijkse praktijk. Bevindingen van DRIFT/Erasmus Universiteit Rotterdam: na een jaar leer- en leefgeld zitten jongeren beter in hun vel, zijn meer jongeren zelfstandig gaan wonen (60,9 naar 82,6%), voltijd gaan werken (8,7% naar 30,4%) en schuldenvrij (30,4% naar 56,5%). Nieuwe gemeenten staan in de startblokken om zelf ook met deze domeinoverstijgende en preventieve aanpak het Bouwdepot aan de slag te gaan.

Unique selling points

Het Bouwdepot is een kosteneffectieve interventie blijkt uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse. De hoofdeffecten voor jongeren zijn:

  • Financiële rust en ademruimte: jongeren ervaren direct minder stress en meer bestaanszekerheid, wat mogelijkheden biedt om sociale contacten te onderhouden, schulden af te lossen en/of in behandeling te gaan voor mentale problemen

  • Maatschappelijk herstel: wordt bevorderd doordat jongeren uit de overlevingsstand kunnen komen, eerder kunnen werken aan mentale problemen, vaker hun opleiding afmaken en op de lange termijn een duurzamer inkomen verwerven

  • Effectieve begeleiding: doordat jongeren betere ontplooiingskansen hebben en meer toekomstperspectief ervaren, en begeleiding meer kunnen inzetten op persoonlijke ontwikkeling in plaats van financiële randvoorwaarden regelen

Aan de slag

Neem contact op met het Bouwdepot: hannah@hetbouwdepot.nl of kijk op de website. Onderzoek: rust in het hoofd

Andere sleutel

Deel deze sleutel: