Thuissleutels

  • financiële bestaanszekerheid
  • permanente woonplek

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is een bijdrage in de woonkosten. Normaal gesproken kun je deze alleen krijgen als je inkomen plotseling en buiten je eigen schuld is gedaald. Een gemeente zou deze vorm van bijzondere bijstand echter ook toe kunnen kennen wanneer iemand een (particuliere) huurwoning heeft gevonden die net boven diens budget ligt. Door een maandelijkse toeslag toe te kennen, bijvoorbeeld naast een bijstandsuitkering, heeft een verhuurder ook meer garantie dat de huur betaald kan (blijven) worden. Met deze vorm van bijstand worden particuliere huurwoningen betaalbaar voor een grotere groep mensen en kan bespaard worden op opvang en zorg.

Goed voorbeeld
De Sociale Dienst Drechtsteden maakt op casusniveau succesvol gebruik van deze oplossing. Een alternatief dat ook wordt gebruikt is het aftoppen van de huur. De gemeente betaalt in één keer voor een bepaalde periode een deel van de huur aan de verhuurder, waardoor het maandelijkse huurbedrag dat overblijft voor de huurder lager wordt.

Unique selling points

  • Investeren in woonkosten leidt tot reductie in zorgkosten

  • De poule van woningen voor mensen met lagere inkomens wordt vergroot

  • Bestaande voorziening die slechts hoeft te worden aangepast op voorwaarden

Aan de slag

Gemeenten kunnen de criteria voor woonkostentoeslag of bijzondere bijstand aanpassen. Meedenkkracht nodig? Neem contact op met het Instituut voor Publieke Waarden.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: