Thuissleutels

  • thuis

Beter beeld van (g)een thuis

Dakloze jongeren worden vaak negatief in beeld gebracht. Zo blijkt uit onderzoek van het Beelddepot. Foto’s tonen dikwijls jongeren slapend in een portiek of verscholen in een capuchon. Verwaarloosd, hulpeloos en verslaafd. De realiteit is vaak anders. Het is belangrijk om in taal en beelden die realiteit te laten zien, en stigmatisering te voorkomen.

Door stereotype beeldvorming herkennen jongeren zelf niet dat zij thuisloos zijn geraakt. Hun leefsituatie ziet er meestal anders uit. De jongeren slapen zelden op straat, maar verblijven bij bekenden op de bank of in hostels. Het probleem is: als je niet beseft dat je dak- of thuisloos bent, is het moeilijk om de juiste hulp te vragen. Daarnaast zorgt negatieve beeldvorming voor minder draagvlak in de samenleving voor oplossingen.

Goed voorbeeld

Afgelopen jaar opende Credohuis Parkstad haar deuren. Hier kunnen jongeren wonen die dakloos zijn geweest. Er werd een kennismakingsavond georganiseerd voor de buurt. De jongeren waren er al en vingen bij binnenkomst de buurtbewoners zelf op. Het was gezellig, gemoedelijk. Na een tijdje vroeg een van de buurtbewoners: komen die dakloze jongeren nou nog vanavond?

Het jongerenpanel De Derde Kamer ontwikkelde een stijlgids met tips over communicatie over dak- en thuisloosheid.

Unique selling points

  • Bewustwording in de maatschappij leidt tot meer respect, begrip en uiteindelijk beter beleid voor mensen zonder thuis

  • Uit onderzoek is bekend dat dakloze jongeren verder komen als je ze de kans geeft én het vertrouwen dat ze zelf weten wat goed voor ze is. Ze geloven dan steeds meer in hun eigen kunnen

Aan de slag

Denk na over hoe je schrijft over dakloze mensen, zou je het fijn vinden als er zo over jou geschreven wordt? Daarnaast kan je gebruik maken van alternatieve beelden die beschikbaar zijn van het Beelddepot, het Straat Consulaat of Kansfonds.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: