Thuissleutels

  • financiële bestaanszekerheid

Makkelijk in/uit de bijstand

Veel mensen in de Participatiewet willen werken, maar de stap uit de uitkering brengt (ervaren) risico’s met zich mee. Wat als het niet lukt met die baan? Dan moet weer een nieuwe bijstandsaanvraag worden gedaan. En hoewel hier vaak een voorschot op kan worden gegeven, creëert het voor de aanvrager weer financiële onzekerheid. Zeker bij jongeren die te maken hebben met een zoektermijn van vier weken. De oplossing: laat de bijstandsaanvraag 'openstaan' als iemand gaat werken, zo hoeft er bij terugval geen nieuwe bijstandsuitkering aangevraagd te worden.

Goed voorbeeld
In verschillende gemeenten, waaronder de gemeenten Nijmegen en Amsterdam, worden mensen die tijdelijk geen uitkering meer nodig hebben op een blokkade gezet. Mochten zij na korte tijd toch weer (deels) recht hebben op een uitkering, dan kan simpelweg de blokkade worden opgeheven, en hoeft er geen nieuwe aanvraag gedaan te worden. Een andere optie is de uitkering op €0,01 laten doorlopen in plaats van deze stop te zetten. Indien nodig kan deze direct weer worden opgehoogd naar het benodigde niveau.

Unique selling points

  • Er is veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van financiële onzekerheid, het bieden van meer zekerheid helpt

  • Mensen zoeken makkelijker werk als ze zich veilig voelen om die stap te zetten

Aan de slag

Lees hier meer over de 'garantieknop' van gemeente Amsterdam en hier over het project 'Simpel switchen in de participatieketen'.

Zie ook sleuteloplossing zoektermijn Participatiewet afschaffen

Andere sleutel

Deel deze sleutel: