Thuissleutels

  • permanente woonplek
  • thuis
  • bestaanszekerheid

Weg met de opvang!

Het klassieke woonladdermodel (straat, opvang, tijdelijke huisvesting, begeleid of beschermd wonen en tot slot zelfstandig wonen) werkt voor niemand. Toch is dat hoe we de hulp voor mensen die dakloos zijn van oudsher inrichten. Als je dakloos bent, kom je terecht in de maatschappelijke opvang. En als je geluk hebt krijg je na lange tijd uiteindelijk een eigen huis. Daar stoppen we mee. De grootschalige opvang verdwijnt. Dak- en thuisloze mensen die zich melden bij de gemeente krijgen een passende plek en tot deze gevonden is, worden ze opgevangen op een kleinschalige opvangplek. Dit biedt mensen bestaanszekerheid en bespaart maatschappelijk geld.

Goed voorbeeld
‘Wonen eerst’ in Den Bosch: dak- en thuisloze mensen die zich melden bij de opvang, krijgen zo snel mogelijk een passende plek aangeboden. Tot die tijd worden ze opgevangen op kleinschalige opvangplekken. De zorg en bestaanszekerheid wordt geborgd door de gemeente ‘s-Hertogenbosch en Maatschappelijke Opvang Den Bosch. In de regionale ketensamenwerking met onder andere woningbouwcorporaties en gemeenten staan niet de eigen organisatiedoelen, maar de gezamenlijke ambitie centraal: het beëindigen van dakloosheid in de regio.

Unique selling points

  • Directe toegang tot permanente huisvesting

  • Keuze en regie voor mensen

  • Voorkomen beter dan genezen

Aan de slag

Kijk hier de aflevering van Kruispunt met Thijs Honig, directeur van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch.

Zie ook sleuteloplossing Housing First

Andere sleutel

Deel deze sleutel: