Thuissleutels

  • financiële bestaanszekerheid
  • permanente woonplek
  • thuis

Een huis, netwerk en een potje geld

Jongeren die dak- en thuisloos zijn, of dat dreigen te worden, ervaren veel bestaansonzekerheid. Een combinatie van drie dingen die bestaanszekerheid bieden zijn: een zelfstandige woning vanaf de start van een traject, een ‘warm netwerk’ van begeleiders en een budget om snel financiële gaten te kunnen dichten wanneer dat nodig is. Alles om te zorgen voor een snelle ‘herstart’ en verbetering van de kwaliteit van leven van de betreffende jongere.

Goed voorbeeld
Project 010 in Rotterdam werkt al een paar jaar met deze aanpak voor (dreigend) dak- of thuisloze jongeren tussen 17 en 23 jaar. Een evaluatie liet zien dat de snelle beschikbaarheid van een woning zorgt voor rusten een beter welbevinden. Deelnemers waardeerden hun leven gemiddeld met een rapportcijfer 4 vóór Project 010. Dit cijfer stijgt naar een 8 tijdens het traject.

Unique selling points

  • De combinatie van een woning, een netwerk en een potje geld biedt jongeren zo snel mogelijk bestaanszekerheid

  • Vroeg ingrijpen voorkomt problemen later in het leven

Aan de slag

Lees hier meer over Project 010 incl. het evaluatierapport en aanbevelingen.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: