Thuissleutels

  • preventie

Mediation

Een aanleiding voor dakloosheid die bij jongeren vaak voorkomt is een conflict in de thuis- of woonsituatie. Bij gebrek aan betaalbare alternatieve huisvesting dreigt dak- en thuisloosheid. In sommige situaties biedt bemiddeling (mediation) uitkomst. Door een neutrale en onpartijdige bemiddelaar kan er weer ruimte ontstaan voor een gesprek. Vanuit wederzijds begrip wordt gezocht naar een oplossing. Door mediation kan dakloosheid worden voorkomen en/of wordt het sociale netwerk versterkt (of hersteld). Ook kan bemiddeling bij buren ingezet worden bij overlastsituaties of bij problemen met instanties die te maken hebben met de woonsituaties. Uiteraard biedt mediation geen uitkomst wanneer er sprake is van een onveilige situatie.foto: Piet Hermans

Goed voorbeeld
Mokum Mediation is in 2021 in Amsterdam gestart. De bemiddeling is volgens de Regenboog Groep en PerMens een aanvulling op hun aanbod. In driekwart van de situaties lukt het om tot een oplossing te komen. Een belangrijke voorwaarde is een mediator met een onafhankelijke positie, die bekend is met de problematiek van dak- en thuisloosheid en die de sociale kaart in de stad goed kent.

Unique selling points

  • Dakloosheid voorkomen scheelt veel menselijk leed

  • Dakloosheid voorkomen bespaart maatschappelijke kosten

  • Het stabiliseren of herstellen van sociaal netwerk is waardevol voor mensen

Aan de slag

Kijk op de website van Mokum Mediation voor het voorkomen van conflicten in de thuissituatie.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: