Thuissleutels

  • permanente woonplek
  • tijdelijke woonplek

Recht op huisvesting vastleggen

Het is voor dakloze mensen erg moeilijk hun recht op huisvesting te claimen. Het recht op huisvesting is namelijk niet afdwingbaar of bij de rechter te toetsen. Wat gemeenten wel zelf kunnen doen is het recht op huisvesting sterker vastleggen in hun plan van aanpak voor dakloosheid, huisvestingsverordening of woonvisie. Nog beter is het om een voorziening te organiseren die dakloze mensen in staat stelt hun recht te halen. Dat kan door een nieuwe voorziening op te richten of gebruik te maken van een als bestaande lokale ombudsman. Onderdeel van deze voorziening kan zijn dat mensen alleen, of als groep, een klacht kunnen indienen omdat ze vinden dat hun recht op huisvesting onvoldoende wordt verwezenlijkt.
Goed voorbeeld
In het woonbeleid van Canada is het "het voorkomen en uitbannen van dakloosheid" een belangrijke doelstelling. Bij het Canadese Federal Housing Advocate kunnen groepen "collectieve klachten" indienen over het nationale woonbeleid. Dichterbij huis heeft gemeente Arnhem het recht op wonen opgenomen in haar woonvisie. Is dat een eerste stap naar bijvoorbeeld een manier om in een huisvestingsverordening fatsoenlijke herhuisvesting vast te leggen bij een huisuitzetting?

Unique selling points

  • Versterken van de rechtspositie van dakloze mensen

  • Het recht geeft zekerheid en voorkomt dat dakloze mensen afhankelijk zijn van goede intenties

  • Een tekst in de verordening is natuurlijk niet dé oplossing; er moet nog van alles gebeuren om dat te realiseren. Maar juist omdat een wettelijke basis voor het recht op huisvesting nu ontbreekt, is het een krachtig signaal om door een gemeenteraad te laten vaststellen

Aan de slag

Lees hier de Ontwerp-Woonvisie van gemeente Arnhem of zie hoe een klacht indienen bij het Canadese Federal Housing Advocate werkt. Wil je zelf hiermee aan de slag? Laat het Instituut voor Publieke Waarden weten. Dan denken we met je mee.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: