Thuissleutels

  • permanente woonplek
  • thuis

Wonen in een community

Gemengd wonen betekent dat in een gebouw verschillende groepen mensen gehuisvest zijn, vaak met een aantal gezamenlijke voorzieningen. Je hebt een eigen woning, maar er zijn ook ruimtes waar je elkaar kan ontmoeten, samen kan koken of activiteiten kan ondernemen. In een community vullen bewoners elkaar aan en is er ondersteuning waar nodig. Soms hoeven huurders minder huur te betalen in ruil voor het werk dat ze voor de community verrichten.

Goed voorbeeld
De Tafelberg in Amsterdam-Zuidoost biedt vanaf het najaar van 2024 plek aan 290 (woon)starters; jongeren die (enige) begeleiding nodig hebben, studenten en jongwerkenden. Ook maatschappelijk ondernemers krijg een plek. Zo ontstaat een community waarbij wonen, leren, werken en ontspannen wordt gecombineerd.

In Utrecht is met het 'Living Lab' ook veel ervaring opgedaan met gemengd wonen-projecten. Vanuit Living Lab zijn 200 mensen permanent gehuisvest in gemengde woonvormen en in zelfstandige woningen verspreid over de regio.

Unique selling points

  • Een woonplek en een gemeenschap waar je welkom bent

  • Doordat bewoners meer naar elkaar omkijken is minder professionele inzet nodig

  • Er is al veel kennis over wat werkt, o.a. door onderzoek van Ontwikkelwerkplaats Gemengd Wonen naar gemengd wonen

  • Er zijn subsidieregelingen voor gemengde woonvormen, zoals de regeling ‘intergenerationeel wonen’ om jongeren te stimuleren te wonen in geclusterde woonvormen waar overwegend ouderen wonen

Aan de slag

Lees hier meer over De Tafelberg en over Living Lab.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: