Thuissleutels

  • financiële bestaanszekerheid
  • preventie
  • toekomstperspectief

Leefgeld

Het komt voor dat jongeren tijdelijk te weinig geld hebben om van te leven. Dit zorgt voor stress, schulden en mogelijk dakloosheid bij het niet betalen van de huur. Vooral jongeren tussen de 18 en 21 jaar kunnen in zo'n situatie terechtkomen, omdat een uitkering met jongerennorm extreem laag is en zij geen volwaardige huurtoeslag krijgen. De oplossing is simpel: een tijdelijke overbrugging door middel van het verstrekken van leefgeld.

Goed voorbeeld
Kansfonds en het Instituut voor Publieke Waarden hebben geleerd dat een relatief klein bedrag een groot verschil kan maken. Zo hielpen we een jongere voor wie leven, studeren én een bijbaan niet te combineren viel. Ze dreigde te stoppen met haar studie, want de huur moest toch betaald worden. Acht maanden lang verstrekten we € 350,- per maand waardoor ze haar studie kon afronden. Met een diploma op zak heeft ze nu een mooie baan en kan ze bouwen aan haar toekomst.

Unique selling points

  • Een tijdelijke overbrugging in leefgeld voorkomt een hoop stress en schulden

  • Het voorkomen van schulden en/of dakloosheid bespaart veel maatschappelijke kosten

  • De bijzondere bijstand of maatwerkvoorzieningen bieden voldoende ruimte voor een gemeente om jongeren op een passende manier te ondersteunen

Aan de slag
Meer weten? Neem contact op met Kansfonds of leer over ruimte voor maatwerk via de Doorbraakmethode.

Andere sleutel

Deel deze sleutel: