Thuissleutels

  • permanente woonplek

Doorstroom bevorderen

Sommige mensen wonen in een te grote woning. Bijvoorbeeld doordat hun gezinssamenstelling is veranderd. Vaak is het voor hen lastig of financieel ongunstig om te verhuizen naar een kleinere woning. Maar ‘doorstroom’ is juist wel een oplossing voor mensen die een (grotere) woning zoeken. En dus loont het de moeite om mensen te stimuleren om te verhuizen naar een passendere woning. Dit kan bijvoorbeeld door een verhuisvergoeding te bieden, inzetten van doorstroommakelaars en te zorgen dat de huur in een nieuwe huurwoning (tijdelijk) hetzelfde blijft of lager wordt. Eén verhuizing brengt vaak een stroom aan verhuisbewegingen op gang. En daardoor komen er uiteindelijk ook meer passende woningen beschikbaar voor (dak- en thuisloze) jongeren.

Goed voorbeeld
In het project Van Groot naar Beter hebben drie woningcorporaties in Tilburg van oktober 2022 tot 1 april 2023 vijftig mensen weten te bewegen om te verhuizen naar een passender woning. De drie woningcorporaties werken daarin samen, huurders kunnen dus ook van woningcorporatie wisselen bij doorstroom. Ook in Amersfoort zijn er verschillende regelingen om de doorstroom te bevorderen. Het is voor deze oplossing wel van belang dat de beschikbare woningen ook terecht komen bij (dreigend) dakloze mensen. Dat is nog niet altijd het geval.

Unique selling points

  • Maakt verhuizen toch aantrekkelijk en bevordert zo de doorstroom op de woningmarkt

  • Zorgt dat gezinswoningen vrijkomen en er dus per saldo meer mensen een woning hebben. Door het verhuizen van één oudere kunnen gemiddeld drie mensen een volgende stap maken in hun wooncarrière

Aan de slag
Lees hier meer over de pilot in Tilburg en bijbehorende eindevaluatie van Van Groot naar Beter.

Zie ook sleuteloplossing Woning splitsen

Andere sleutel

Deel deze sleutel: